Ασφάλιση Αστικής ΕυθύνηςΗ λειτουργία της επιχείρησής μας έχουν πολλά οφέλη αλλά και πολλές ευθύνες.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορείτε να καλύψετε τυχόν βλάβη σε τρίτους από πράξεις και παραλείψεις σας, με τη γενική αστική ευθύνη ή την επαγγελματική ευθύνη.